ด้วย สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารในส่วนของสำนักงานคณบดี จึงทำให้ต้องย้ายสถานที่ในการทำงาน (ชั่วคราว) จากเดิม ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ไปยัง บริเวณ ห้อง Basement ณ Science Learning Space ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคมเป็นต้นไป จนกว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จ โดยระหว่างนี้ทุกท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี ได้ที่เบอร์ 8806 และ 8807 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้