ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนไทยพลาสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขอให้นักศึกษาติดต่องานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง Science Service Center หรือโทรศัพท์ 02-470-8811

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนไทยพลาสติกส์