โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดกิจกรรมการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
องค์ความรู้และเทคโนโลยีของมหาวิทยาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและพร้อมสู่การใช้ประโยชน์ในเขิงพาณิชย์ และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงการวิจัยต่อยอด จากผลงานในระดับห้องปฏิบัติการไปสู่ผลิตภัณฑ์บริการในระดับอุตสาหกรรม โดยระบุเป้าหมายธุรกิจที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง นำผลงานวิจัยต่อยอด และ S-curve กลุ่มFood & Agriculture, Health, Industry, Tourism ซึ่งมีเงื่อนไขและเอกสารข้อเสนอโครงการตามไฟล์แนบ

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

รายละเอียดดูได้ที่  https://www.nstda.or.th/th/news/5088-research-gap-fund

ติดต่อสอบถามได้ที่ดร.จีสุดา เกตุกราย นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ TEL: +662-470-9626