ตามที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาตำแหน่งครูปฏิบัติการ 1 อัตรา ซึ่งมีผู้มาสมัคร จำนวน 3 คน ทั้งนี้ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 แล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คือ นางสาวชนันธร ธรรมนิยม
 
 
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560