ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรร่วมบริจาคมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลเข้าโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

ร่วมสืบสานตามพระราชปณิธานเพื่อผู้เจ็บไข้ได้ป่วยตามพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รายได้จากโครงการมอบให้ ศิริราชมูลนิธิ และมูลนิธิรามาธิบดี

กล่องรับบริจาคจะตั้งอยู่บริเวณหน้าลิฟทืชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี