สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) ภายใต้หัวข้อ ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น (Targeted R&D: Tackling Thailand Challenges) ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2561

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช. และโครงการ Chair Professor Grants เรียนเชิญบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมเสวนา เรื่อง “ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่: แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Mentoring New Scientist)”

ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนฟรีที่ เว็บไซต์สวทช. https://www.nstda.or.th/…/83-seminar13m…/129-13pmbtaudi.html
ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561 (รับจำนวนจำกัด) ???

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 021176933? หรือ 026448150 ต่อ 81833