ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการขอใช้บริการห้องประชุม/สัมมนา/รับรอง ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ สามารถขอใช้บริการ โดยตรวจสอบวันที่ต้องการได้ที่ Events Calendar goo.gl/sCo1ab และกรอกข้อมูลลง google form บนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ หรือ goo.gl/wrZsh6