ทางโครงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและขอความร่วมมือดังนี้
1. โปรดตรวจสอบวันเวลาเรียน และวางแผนเลือกเรียนในช่วงเวลาที่ท่าน สามารถเรียนได้จริงเท่านั้น (กรุณาอย่าจองเพียงเพราะคิดว่าน่าจะเรียนได้ เพราะจะทำให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ในการเรียน)
2. ท่านสามารถเลือกเรียนได้หลายหลักสูตร แต่ควรเป็นรอบละ 1 หลักสูตรเท่านั้น
3. ในอนาคตอาจมีการพิจารณาเก็บเงินมัดจำค่าเรียนและจ่ายคืนในภายหลัง
4. ต้องเป็นศิษย์เก่า หรือ นักศึกษาปัจจุบัน ของมจธ. เท่านั้น (ป.ตรี ปี 3-4 เป็นต้นไป)
5.เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์แจ้งให้แก่ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน หากได้รับอีเมล์ กรุณาตอบกลับอีเมล์เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียน