การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 ยื่นเสนอเพื่อขอรับรางวัลฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
 
เอกสารประกอบทั้งหมดดาวโหลดได้ที่ http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2611/-------2562.aspx#.Wss4Yi5uaUk
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 525 , 0 2579 22 88 ในวันและเวลาราชการ 
หรือทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก