ทาง CRDC - KMUTT มีโครงการ University Industrial Link ( UIL) 2018 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยที่สนใจด้านงานวิจัย สำรวจแก้ไขปัญหาและอุปสรรคปัญหาด้านต่างๆ ในการพัฒนาวิจัยพัฒนาภาคเอกชนและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนออกมาในรูปแบบ Concept Proposal และ Full Proposal
 
ทาง CRDC - KMUTT  มีเงินสนับสนุนให้แก่นักวิจัย/อาจารย์ และนักศึกษา ไม่เกินโครงการละ 20000 บาท(ตามเงื่อนไขที่กำหนด)  ทั้งนี้  CRDC - KMUTT จะไม่ถือลิขสิทธิ์   Proposal และจะไม่เผยแพร่ออกสาธารณชนและเก็บไว้เป็นความลับ
 
หากท่านใดสนใจ จับกลุ่มและส่งเอกสารมาที่ E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>  หรือส่งมาได้ที่ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
ห้อง EN 4402
 
เข้าไปโหลดรายละเอียดเอกสารการสมัคร และใบสมัครได้ที่ http://www.crdc-fc.kmutt.ac.th/news.html



เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร pr
  > poster
  > การดำเนินการ