พวกเขาจะทำให้คุณมองคณะวิทยาศาสตร์เปลี่ยนไป

Believe The Series Ep.1

Believe The Series Ep.2

 

Believe The Series Ep.3

 

Believe The Series Ep.4

 

Believe The Series Ep.5

 

Believe The Series Ep.6

 

Believe The Series Ep.7

 

Believe The Series Ep.8

 

Believe The Series Ep.9

 

Believe The Series Ep.10

 

Believe The Series Ep.11

 

Believe The Series Ep.12

 

Believe The Series Ep.13

 

Believe The Series Ep.14

 

Believe The Series Ep.15

 

Believe The Series Ep.16

 

Believe The Series ตอนพิเศษ

 

หากน้องๆคนไหนที่เข้าชมซีรีย์แล้วค้นพบว่าตนเองอยากเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ก็สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ในระบบ TCAS ในการรับแบบ Active Recruitment โดยสามารถสมัครและดูตารางการรับสมัครได้ที่ สำนักคัดเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี