ขอเชิญชาว มจธ. ร่วมชมและประเมินผลงานนักศึกษาในนิทรรศการ “งานวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจได้(ง่าย)” เปลี่ยนเรื่องยากเป็นภาษาง่ายๆ

พบกับ...
“กระจกวิเศษจงบอกข้า เด็กคนไหนทรงท่าผิดแผกไป”
“ยางเหนียวตัวร้าย กับเอนไซม์ผู้พิทักษ์”
“ลวดพลิกชีวิต (Stent Retriever)”
“ฟ้าฝ่าแต่หลบได้”
“รายได้หลักล้านจากเปลือกทุเรียน” 
“รอยนิ้วมือของใคร!!!”
“หายป่วยได้ด้วยทางเลือกใหม่ ลดการใช้ยาปฎิชีวนะ”
“ถังเเก๊สไทยเเลนด์ 4.0”
“เผาขยะยังไงให้ได้เชื้อเพลิง”
และผลงานอื่นๆ รวมกว่า 40 ชิ้น

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
ณ ลานชั้น 1 Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

หมายเหตุ: 
1. การแสดงผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา GEN332 การเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ (Science Storytelling) สำนักวิชาศึกษาทั่วไป โดยนำผลงานวิจัยของบุคลากร มจธ. มาเรียบเรียงและเล่าใหม่ให้สนุก ชวนฟัง น่าติดตาม เหมาะสำหรับเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ 
2. โปรดนำโทรศัพท์มือถือมาแสกน QR code เพื่อร่วมประเมินเทคนิคการเล่าเรื่องรายบุคคล ตามหลัก 3C: Content-Clarity-Charisma