หน่วยบริหารโครงการทุนฯ เปิดรับสมัครทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 50 ทุน

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. - 18 พ.ค. 2561 ทางเวปไซต์
https://sites.google.com/site/sciencescholarshipofthailand/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 25 พ.ค. 2561

สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งภายหลัง (ก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 2561)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก 12 มิ.ย. 2561

ทำสัญญารัับทุน 24-29 มิ.ย. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://science.kmutt.ac.th/…/doc…/2561/05/Schorlar-2561.docx