คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. ร่วมกับบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดการบรรยายเรื่อง “Smart Life at Smart Home” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนา MR218-219 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ ASEAN Sustainable Energy Week 2018 (ASEW 2018) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแนวทางความคิดจากนักวิชาการ ในประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย สร้างเสริมระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน
 
คณะพลังงานฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจฟังการบรรยายสามารถลงทะเบียนได้ที่
(การบรรยายของคณะฯ อยู่ในวันที่ 07 June 2017 ลำดับที่ 2 ครับ)
โดยมีรายละเอียดกำหนดการสัมมนาตามไฟล์แนบ
 
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อคุณภาณุพงศ์ (02-470-8607) หรือทางอีเมล์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
ทั้งนี้ รายละเอียดนิทรรศการ  ASEAN Sustainable Energy Week 2017  โปรดดูเพิ่มเติมที่ http://www.renewableenergy-asia.com/