นักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน หรือมีปัญหาทางการเงินกระทบกับการศึกษา หรือต้องการหาประสบการณ์การทำงาน

สามารถสมัครขอรับทุนจ้างงานนักศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤษภาคม 2561 


http://financialaid.kmutt.ac.th/blog/ทุนจ้างงานs2560/ ‎