ประกาศรับสมัครทุนจ้างงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน หรือมีปัญหาทางการเงินกระทบกับการศึกษา หรือต้องการหาประสบการณ์การทำงาน
 
สามารถสมัครขอรับทุนจ้างงานนักศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤษภาคม 2561