ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จะจัดงาน International Research Advisory Panel (IRAP) Special section: Food & Agriculture ในการนี้จึงขอเรียนเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมงานดังกล่าว (สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากร มจธ.)  ซึ่งจะมีกิจกรรมแบ่งเป็น 2 วัน คือ
 
วันที่ 5 มิถุนายน 2561
Research review meeting สาขา Food & Agriculture
เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสโรชา ชั้น 2
อาคารสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
(สรบ.) มจธ. บางขุนเทียน
 
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
Special lecture: Latest development of IR heating for food processing
โดย Dr.Zongli Pan ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Califonia & United States
Department of Agriculture (USDA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
เวลา 9.30- 11.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 
กำหนดการดูได้ดังไฟล์แนบท้ายนี้
 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน https://goo.gl/Fxs56g
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 9685 (กัณฐิกา/ศุภวัช) หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
เอกสารประกอบข่าว
  > program ล่าสุด