การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 ระยะเวลาการสมัคร วันที่ 22 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561 ทางเว็ปไซต์ ทางเวปไซต์ https://sites.google.com/site/sciencescholarshipofthailand/

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 25 พ.ค. 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/sKFq8z หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โทรศัพท์ 02-470-8811