ด้วยสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ  “KM GE Forum : Active Learning & Assessment” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่าง มจธ. และ มศว ในรูปแบบการบรรยายพิเศษ การจำลองกิจกรรมการเรียนรู้ การเสวนา และ กิจกรรม World Café ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง LIB 108 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแบบออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/LSM7Dg6SBh6xKNQm2
 (ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวพนิดา วสุธาพิทักษ์
โทร. 8718 หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.