เชิญเข้าร่วมScience Colloquium V : แนวทางการพิชิตงบวิจัยมุ่งเป้าและงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ณ ห้อง Sci Connect @ Faculty of Science ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือเพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.