เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน" วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ BITEC บางนา