ขอเชิญชวนประชาคม มจธ. และประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561