พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Mini-Workshop : Terrarium (สวนสวยในขวดแก้ว) โดยจะมีกิจกรรม 2 รอบ คือ 
รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. และ
รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. 
จึงขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://thanarak.typeform.com/to/X4LhCp ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561 (รับจำนวนจำกัด 30 คน ต่อรอบกิจกรรม) ** กิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับชิ้นงาน Terrrarium กลับ **