ด้วยพื้นที่การเรียนรู้  Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม กิจกรรม "เครียด เหงา เศร้า ซึม มาคุยกัน...มารู้จักและรับมือโรคซึมเศร้ากันเถอะ"  โดยวิทยากร อ.วีย์ เมฆวิลัย นักจิตวิทยาชำนาญการ จากกรมสุขภาพจิต

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน เวลา 13.00-16.00 น.  จึงขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2pkzWxCgTb9UKA8O8AvdqX9q0bl8yNOcjIO1kCtZJj4cN4w/viewform  หรือติดต่อสอบถาม 02-470-9564 คุณแฟง