คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมนศ.ชั้นปีที่ 3 ชี้แจงการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม (ฝึกงาน 2 เดือน) และเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม (ฝึกงาน 4-5 เดือน) 24 กย.61 เวลา 13.30 น. ห้องเรียนรวม 600 (นำบัตรนศ.มาลงทะเบียน : กิจกรรมบังคับ)