“ย้อนวันวาน บ้านของเรา”


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเรียนเชิญ  คณาจารย์ นักศึกษาเก่า และบุคลากร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส และคืนสู่เหย้า 42 ปี คณะวิทยาศาสตร์ วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องเรียน 600 (SCL 216) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทเคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


หมายเหตุ : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน