พื้นที่การเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและฟังบรรยาย หัวข้อ “คุณรู้จัก Social Media ดีแล้วหรือยัง?”  โดย ดร. พรรษา เอกพรประสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Social Media ในชีวิตประจำวัน รวมถึงข้อดีข้อเสียของการใช้ Social Media เพื่อให้สามารถใช้ Social Media ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในวันจันทร์ที่  29 ตุลาคม 2561  เวลา 13.30 -16.30 น. ณ Exhibition A Science learning space คณะวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1IrEyi56p3CysOkSNaCz80GLuxBs1PrLepvzu3on9GuM/