สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดงาน Research forum ครั้งที่ 14 หัวข้อ แนวทางปรับปรุงการจัดระบบงานวิจัย ของ มจธ. และการบริหารจัดการ
ขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 15.30 น. อาคารเคเอกซ์ กรุงธนบุรี กรุงเทพฯ 
 
มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงการจัดระบบงานวิจัย ของ มจธ. ในงาน Research Forum ครั้งที่ 14 
 
โปรดลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/RF14-Regis
 
รายละเอียดกำหนดดูได้ที่ http://gg.gg/RF14-Program
 
ปิดรับรายชื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561  เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.กัณฐิกา ประยูรรักษ์
โทรศัพท์: 024709685 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ
  > poster