นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่คุณอรอนงค์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์