โครงการ Japan Internship 2019 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ต้องการไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น สนใจติดต่อได้ที่ Science service center