ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี พร้อมเวลาเเละสถานที่สอบ (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัครเเล้ว) รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562