ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และสถานที่สอบ โครงการ ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า คณะวิทยาศาสตร์

 

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อตามประกาศดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ภายในวันพฤหัสบดีที่27 ธันวาคม 2561 - วันพุธที่ 2 มกราคม 2562
(หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบชำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3