ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี พร้อมเวลาเเละสถานที่สอบ (เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัครเเล้ว) รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 

 

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุนจ้างงานนักศึกษามีระยะเวลาการจ้างงาน ระหว่างวันที่ ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  – 30 เมษายน 2562 โดยการทำงานของนักศึกษา จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับตารางเรียนและตารางสอบ ในอัตราจ้างชั่วโมงละ 50 บาท ไม่เกินวันละ 300 บาท ไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนสามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศทุนจ้างงาน2.62
  > วิธีการอนุมัติเวลาทำงาน

หน่วยทดสอบ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษรายวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ LNG 601 (เฉพาะสาขาวิชา) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 2 รอบ (จำนวนจำกัด)

รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (***รับจำนวนจำกัด***)

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 800 บาท/คน

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบญจมา ณ มหาไชย

โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2470 8793

อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://sola.kmutt.ac.th/tetet

คณะวิทยาศาสตร์ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 – 14.30 น. ณ Science Learning และ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

 

ด้วยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย

หากนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้ใดสนใจ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานบริหารงานกลาง กลุ่มงานกิจการทั่วไป โทรศัพท์ 02-3573155

 

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561