ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร Science Education 
ติดต่อได้โดยตรงที่ โทร 02-470-8333
หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://admission.kmutt.ac.th/…/graduate-admission-w…/preview

โดยหลักสูตร Science Education ได้รับการรับรองจากคุรุสภา รหัสการรับรอง 1940 เรียบร้อยแล้ว

Program admission is now open
1st round: December 1, 2561 to March 10, 2562
2nd round : March 11,2562 to June 30, 2562
For more information please contact +662-470-8333 or visit http://admission.kmutt.ac.th/…/graduate-admission-w…/preview