บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านจุลชีววิทยาและอาหาร

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การวิเคราะห์เชื้อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.โคลิฟอร์ม (Coliform)

2.จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Plate Count)

3.ยีสต์และรา (Yeasts and molds count)

4.บาซิลัส ซีเรียส (Bacillus cereus)

5.คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringerns)

6.อีโคไล (E.coli)

7.แล็กติกแอซิดแบคทีเรีย (Lactic acid bacteria)

8.ซาลโมเนลลา (Salmonella)

9.สแตไฟโลคอกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.ความชื้นในเมล็ดกาแฟบด (ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2005)

2.ความชื้น (Moisture)

3.ไนโตรเจน / โปรตีน(Total nitrogen) 

4.ไขมัน (Crude Fat)

5.ใยอาหาร (Crude Fiber)

6.เถ้า (Ash)

7.เถ้าที่ละลายน้ำ (Ash) 

8.น้ำตาลทั้งหมด (Total sugar)

9.น้ำตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar)

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องมือวิเคราะห์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ (Color meter)

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (Water Activity)

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer)

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

เครื่องวัดปริมาณแก๊ส (Gas Analyser)

 ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

เครื่องวัดความหนืดของแป้ง (Rapid Visco Analyzer ; RVA)

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)