บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านเคมี

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องมือวิเคราะห์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 400 MHz

 (NMR)

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 Fourier Transform Infrared Spectroscopy 

 (FT-IR)

 

 

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 Atomic Absorption Spectrometer

 (AAS)

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

  Inductively coupled plasma optical emission spectrometer

 (ICP-OES)

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 Differential Scanning Colorimeter

 (DSC)

 

                งดให้บริการ 2 เดือน หรือมากกว่า

                  เนื่องจากอยู่ระหว่างซ่อมบำรุง

                 **ขออภัยในความไม่สะดวก**

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 Thermogravimetric Analysis

 (TGA)

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 High Performance Liquid Chromatography

 (HPLC)

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 Gas Chromatography

 (GC)

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 Gas Chromatography Mass Spectrometer

 (GC-MS)

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)