กิจกรรมการทดลองต่างๆ อาทิ

- การประดิษฐ์เรือป๊อกแป๊ก

- การตกอย่างอิสระและแรงโน้มถ่วงของโลก

- ประดิษฐ์รถพลังหนังยาง และการแข่งขันรถพลังหนังยาง

- การวัดอย่างละเอียด

- คลื่นนิ่งในเส้นเชือก

- ความหนืดของของเหลว

- การเคลื่อนที่แบบกลิ้งบนพื้นเอียง

- มัลติมิเตอร์

- การเหนี่ยวนำของฟาราเดย์และหม้อแปลงไฟฟ้า

- การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง

- อื่นๆ