ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2024
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ