วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น เงินเดือน 11,000 – 15,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2567
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

ติดต่อเขียนใบสมัครงานได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เวลาทำการ ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. (สมัครด้วยตนเอง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณอารยา (ฝ่ายบุคคล) โทร. 02-470-9569