📣ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า มจธ.🤩✨
ประกวดออกแบบโลโก้เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี มจธ. 4 กุมภาพันธ์ 2568
เพื่อเป็นแนวทางจัดทำตราสัญลักษณ์ครบรอบ 65 ปี มจธ.

ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญา 65 ปี สู่วิถีความยั่งยืน”
𝟔𝟓 𝐘𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐖𝐢𝐬𝐝𝐨𝐦: 𝐂𝐫𝐚𝐟𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬

⭢ เปิดรับผลงาน 1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2567
⭢ หมดเขตการส่งผลงาน 15 สิงหาคม 2567
⭢ ประกาศผลการตัดสิน ภายใน 30 สิงหาคม 2567
หมายเหตุ กำหนดเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

🌟เงินรางวัลรวม 60,000 บาท 🌟
1. ประเภทนักศึกษา และบุคลากร
🥇รางวัลที่ 1 รางวัล 20,000 บาท
🧡รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
2. ประเภทนักศึกษาเก่า
🥇รางวัลที่ 1 รางวัล 20,000 บาท
🧡รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
📧ส่งใบสมัครพร้อมผลงานที่ pr@mail.kmutt.ac.th
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.kmutt.ac.th/65y/

📣KMUTT invites all students, staff, and alumni to submit your creative ideas in the KMUTT 65ᵗʰ Anniversary logo design competition.
The winning design will be incorporated in the official emblem to commemorate this special occasion.

𝐓𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐦𝐞 𝐢𝐬 “𝟔𝟓 𝐘𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐖𝐢𝐬𝐝𝐨𝐦: 𝐂𝐫𝐚𝐟𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬”.

𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐮𝐛𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝
⭢Open for submission From July 1, 2024, until August 15, 2024
⭢Deadline for submission August 15, 2024
⭢The winner announcement Within August 30, 2024
𝘕𝘰𝘵𝘪𝘤𝘦: 𝘗𝘭𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘯𝘰𝘵𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘤𝘩𝘦𝘥𝘶𝘭𝘦 𝘮𝘢𝘺 𝘣𝘦 𝘴𝘶𝘣𝘫𝘦𝘤𝘵 𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦.

📣🌟𝐓𝐡𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐳𝐞𝐬 𝐢𝐬 𝟔𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐛𝐚𝐡𝐭.
𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆: 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝘁𝗮𝗳𝗳
– 1ˢᵗ Prize: Cash prize 20,000 baht
– 2 Honorable Mentions: 5,000 baht each
𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆: 𝗔𝗹𝘂𝗺𝗻𝗶
– 1ˢᵗ Prize: Cash prize 20,000 baht
– 2 Honorable Mentions: 5,000 baht each

📧Submit the application form and logo designs to the email address pr@mail.kmutt.ac.th
📍Application form download, please visit https://www.kmutt.ac.th/65y/

#KMUTT #65years #65ปี #logo #Anniversary