วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานอุตสาหกรรม (ฝึกงาน 2 เดือน) ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ซึงมีช่วงเวลาฝึกงานระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2567 – 2 สิงหาคม 2567 เพื่อรับฟังขอเสนอแนะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นักศึกษาฝึกงาน และหน่วยงานอุตสาหกรรม

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 อ.บุปผชาติ จันทร์สว่าง ผศ.ดร.ณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ์ และ ดร.ศุวิล ชมชัยยา ได้ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานที่บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 อ.บุปผชาติ จันทร์สว่าง ผศ.ดร.ณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ์ และ ดร.ณฐวัฒน์ กล่ำสกุล ได้ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงานในครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน หรือนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี