📣 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ร่วมกับภาควิชาเคมี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) โรงเรียนวัดราชโอรส ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ภายใต้กิจกรรม
.
📍 ปฏิบัติการเคมี เรื่อง “การกลั่นลำดับส่วน”
📍 กิจกรรม STEAM การทดลอง เรื่อง “การเคลื่อนที่”
——————————
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส รวมไปถึงวิทยากรและ คณะทำงานทุกท่านที่ร่วมกันจัดโครงการฯ ดังกล่าว
ท่านสามารถดูรูปภาพการจัดโครงการฯ ตาม Link ด้านล่างนี้
.
.
🏆ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มจธ.
ค้นหาข้อมูล/ติดต่อสอบถามการอบรมโรงเรียน เพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : sic.kmutt.ac.th
โทร : 02-470-8900, 02-470-8907
อีเมล : sic.fsci@kmutt.ac.th
Line Official : https://lin.ee/jqxzA0f