King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next
ในฤดูฝนแบบนี้คงหนีไม่พ้นโรคยอดฮิตที่อันตรายถึงชีวิต!!! นั่นก็คือ “โรคไข้เลือดออก (Dengue fever)” 🦟🦟🦟🦟
ซึ่งเป็นโรคที่เหมือนจะไม่ร้ายแรงรักษาได้ แต่!! อย่างที่เราพอจะรู้กันว่า ไข้เลือดออกในบ้านเราเกิดจาก Dengue virus จำนวน 4 สายพันธุ์ (serotype) ดังนั้นถ้าเราเกิดพลาดมีการติดเชื้อไวรัสเป็นครั้งที่สองแล้วเป็นคนละสายพันธุ์กันกับที่เคยติดไปในครั้งแรก บอกเลยว่า ถึงขั้นเสียชีวิตกันได้เลยนะครับทุกคน!!!! 😱😱😱😱😱
และนี่ คือ จุดเริ่มต้นของงานวิจัยที่ใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยสนับสนุนงานทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนั่นเอง ต้องขอขอบพระคุณ รศ. ดร.วิราวรรณ ชินวิริยะสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ หนึ่งในทีมผู้วิจัย ที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานวิจัยนี้
อาจารย์เล่าให้ฟังว่า จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคชนิดนี้พบว่า เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเป็นครั้งแรก ผู้ป่วยจะมี "ภูมิคุ้มกันถาวร” ต่อสายพันธุ์ที่ติดไปตลอดชีวิต แต่จะมี “ภูมิคุ้มกันชั่วคราว” ต่อสายพันธุ์ที่เหลือในระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 3-6 เดือน) ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเป็นครั้งที่ 2 และเป็นคนละสายพันธุ์กับที่ติดครั้งแรก เกิดจากภูมิคุ้มกันชั่วคราวหมดไปและเมื่อเชื้อไวรัสของสายพันธุ์ที่ 2 เข้ามาเจอกับภูมิคุ้มกันถาวรที่อยู่ในร่างกาย 🧐🧐🧐
ซึ่งจะส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายทำงานผิดปกติ เช่น เกิดภาวะไตวาย เป็นต้น และนี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยภาวะไตวาย แต่ไม่ใช่เพราะไข้เลือดออก เพียงแต่ไข้เลือดออกเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไตวายเท่านั้นเอง
ดังนั้นทางทีมวิจัยจึงใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ในการศึกษาผลกระทบของระยะเวลาของภูมิคุ้มกันชั่วคราว หรือที่เรียกว่า Cross immunity และผลของอัตราการติดเชื้อแบบไม่เชิงเส้น (nonlinear incidence rate) ต่อการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเป็นครั้งที่ 2 🤔🤔🤔
ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ทางทีมได้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่แสดงถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยในช่วงระยะเวลาของภูมิคุ้มกันชั่วคราวโดยมีตัวแปรที่สำคัญต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากในทางการแพทย์ เพราะจะช่วยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างวัคซีนสำหรับป้องกันทุกสายพันธุ์ เพราะถ้าเราติดเชื้อไวรัสโดยที่เกินจากช่วงระยะเวลาที่ภูมิคุ้มชั่วคราวยังมีอยู่จะส่งผลให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้!!! 😲😲😲😲
และนี่ คือ อีกหนึ่งผลงานจากภาควิชาคณิตศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการป้องกันในเชิงระบาดวิทยาต่อไป 🤓🤓🤓
ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Advances in Difference Equations ปี 2020 (Q1: Impact factor = 1.51 อ้างอิงข้อมูลจาก Journal Citation Report หรือJCR) ในชื่อผลงาน “Mathematical Evaluation of The Role of Cross Immunity and Nonlinear Incidence Rate on The Transmission Dynamics of Two Dengue Serotypes”
โอ้ววววโหววว สุดยอด!!! 📃📄📑