King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบและศูนย์วิชาการประเมินผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ. ดร.จิตรา เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ และคณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบและศูนย์วิชาการประเมินผล สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการนี้ สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เปิดโอกาสให้คณะวิทยาศาสตร์สอบถามและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานการวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ และการประเมินผลผู้เรียน ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2566 โดยมี ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสักการะฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยะภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้มีหน่วยงานในกำกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะดังกล่าวด้วย

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมในงาน Dek-D’s TCAS Fair

 

เมื่อวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Dek-D’s TCAS Fair 20023 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และประชาสัมพันธ์โมดูลย่อยรายวิชาพื้นฐาน (OBEM) ของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้คำแนะนำ กระตุ้น สนับสนุน สร้างความตระหนักให้นักเรียนสนใจเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น และสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลด้านต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเตรียมตัววางแผนค้นหาตัวเองและเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย อาทิ เรียนอะไรดี คณะไหนเหมาะกับเรา ผู้ปกครองเตรียมพร้อมให้ลูกหลานอย่างไร โดยทีม Active Recruitment ทีมพัฒนานักศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่ในการให้ความรู้ ตลอดจนช่องทางการเข้าศึกษาต่อ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมลุ้นรับรางวัลมากมาย โดยมีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 2 วัน

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและ กำลังพระปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่พสกนิกร และประเทศชาติ ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.facebook.com/BangmodNews?mibextid=LQQJ4d

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ FSci's Alumni Sharing ถ่ายทอดสิ่งดี ๆ จากพี่สู่น้อง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ FSci's  Alumni Sharing ถ่ายทอดสิ่งดี ๆ จากพี่สู่น้อง หัวข้อ “สร้างภาพ สร้างมูลค่า เทคนิคการถ่ายภาพ และทำ content แบบมืออาชีพเป็นรายได้เสริม” ณ ห้อง Sci Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ โดย คุณนัทธพงศ์ ทะอินทร์ นักศึกษาเก่าภาควิชาฟิสิกส์ เป็นวิทยากรแนะนำการถ่ายภาพ เพราะภาพเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผู้ได้พบเห็นมีความรู้สึกคล้อยตามภาพได้ โดยมีปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ภาพสวยและมีมิติคือแสง ซึ่งการถ่ายภาพต้องเลือกแสงให้เหมาะกับสิ่งที่เราจะถ่ายด้วย แนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ หรือ shutter speed สำหรับมือใหม่ ซึ่งมีผลต่อภาพมาก โดยการทำงานของม่านเปิด-ปิดให้กับตัวเซ็นเซอร์ จะมีผลกับความสว่างของภาพ รวมทั้งแนะนำเกี่ยวกับการจัดวางองค์ประกอบและสัดส่วนของภาพคือการเพิ่ม Foreground และ Background หรือการหาฉากหน้าและฉากหลังให้ภาพ ทำให้ได้ภาพที่สวยและสมบูรณ์แบบที่สุด นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนยังได้ฝึกการถ่ายภาพจริงโดยมีวิทยากรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งวิทยากรได้กล่าวทิ้งท้ายว่าทำไมเราต้องเรียนรู้ เพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเป็นการสื่อสารผ่านโซเซียล ใช้ภาพสื่อสารมากขึ้นและมีความสำคัญ หากเรามีความเข้าใจสามารถนำไปต่อยอดเป็นรายได้เสริมหรืออาจเป็นรายได้หลัก ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวขอบคุณวิทยากร

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022