King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2 | 3

Previous Next

ฝ่ายวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ จับมือกับผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำบริษัท DTGO ในการรับโจทย์วิจัยภายใต้แนวคิด For All Well-Being และพัฒนาหลักสูตรสำหรับบุคลากรภายในองค์กร

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ทีมฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และภาคีความร่วมมือ ร่วมกับ รศ. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำตัวแทนอาจารย์และนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เดินทางไปยัง DTGO CampUs บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO) ถนนบางนาตราด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าร่วมหารือและรับโจทย์วิจัยภายใต้แนวคิด For All Well-Being ซึ่งนำโดย ดร.สฤกกา พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ และ ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Center: RISC) ที่ดูแลจัดการโครงการและรวบรวมงานวิจัยเพื่อวางแผนแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ซึ่งอยู่ภายใต้เครือบริษัท DTGO

นอกจากนั้นยังได้หารือแนวทางการสร้างหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กรโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้าน Science and Technology ร่วมกับทีม Learning and Development ของบริษัท DTGO และเข้าเยี่ยมชม DTGO CampUs สำนักงานแห่งใหม่บนพื้นที่สีเขียวที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มบริษัทในเครือซึ่งรวมถึง MQDC ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ “Co-Working”

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์และคณะครุศาสตร์ฯ ร่วมกับบริษัทเอกชน จัดอบรมภาคทฤษฎี ในโครงการ SMTC 2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ร่วมกับ บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท มาห์ร เอส.อี.เอ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณหลักอย่างเป็นทางการ ในการจัดโครงการ "การฝึกอบรมและแข่งขันทักษะการวัดละเอียดทางมิติด้วยเทคโนโลยี 4.0 ปีที่ 2 ประจำปี 2566" หรือ SMTC 2023 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน ให้เกิดความเชี่ยวชาญต่อการวัดละเอียดด้านมิติ การใช้งานเทคโนโลยีการโอนถ่ายข้อมูลไร้สายผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด อันจะส่งเสริมให้เกิดการยกระดับสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแรงงานทักษะที่สำคัญของประเทศในอนาคต

สำหรับโครงการ SMTC 2023 ในปีนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 300 ทีม ทั่วประเทศไทย และมีทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก (Pre-test) เข้าสู่รอบการอบรมภาคทฤษฎี (Semi-final) จำนวนทั้งสิ้น 60 ทีม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เกษญา วัชระนุกุล นักมาตรวิทยาชำนาญพิเศษ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับ ดร.มลฤดี เรณูสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด พร้อมทั้งทีมงานมาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมและจัดสอบภาคทฤษฎี เรื่อง “งานวัดละเอียด ทักษะการใช้งาน และเครื่องมือวัดทางมิติ 3 ชนิด คาลิปเปอร์

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 4

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมกันถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดพุทธบูชา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Open House 2023

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรม Open House 2023 ณ คณะวิทยาศาสตร์ โดย ดร.รัชนิกร ชลไชยะ ประธานคณะทำงาน Active Recruitment คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีบูธฐานกิจกรรมจาก 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี และภาควิชาจุลชีววิทยา กิจกรรมจากงานบริการการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับงานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาพื้นฐาน OBEM ของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.  แนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เส้นทางอาชีพ และทุนการศึกษา กิจกรรมจากงานวิเทศสัมพันธ์ (IA) แนะนำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทุนการศึกษาในต่างประเทศ รวมทั้งมีการตอบคำถามและเล่นเกมเพื่อลุ้นรับรางวัล นอกจากนี้ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมในแต่ละภาควิชา โดยมีอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน ครู และผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกว่าพันคน

Previous Next

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานด้าน Computer Science and Engineering ณ ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 23 - 26 กันยายน 2566 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจธ. นำโดย รศ. ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และ ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ ประธานหลักสูตร ฯ นำทีมคณะอาจารย์และบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Sungkyunkwan ประเทศเกาหลีใต้ โดยมี Professors Woo HongUk หัวหน้าภาควิชา Computer Science and Engineering คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในการพบปะครั้งนี้ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการองค์กร และได้เยี่ยมเยียนนักศึกษาของสาขาวิชาที่เดินทางไปแลกเปลี่ยน รวมทั้งได้ศึกษาดูงานในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่ บริษัท Samsung บริษัท Naver และงาน EdTech Korea Fair 2023  ณ ประเทศเกาหลีใต้ อีกด้วย

During 23 – 26 September 2023, Applied Computer Science Program, Department of Mathematics, KMUTT leaded by Associate Professor Dr. Wiboonsak Watthayu, Head of Department and Dr. Wittawin Susutti, Program Chairman together with department’s staff went to Sungkyunkwan University, South Korean for study visiting. The group was welcomed by Assistant Professor Dr. Honguk Woo, Head of Department of Computer Science and Engineering, and department’s staffs.

In the meeting they’re not only discuss and exchange an experience about teaching, researching, and organization management but also pay our

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022