King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

กำหนดการสอบสอบซ่อมสำหรับนักศึกษา Buffer ในโมดูลย่อยรายวิชาพื้นฐานปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบสอบซ่อมสำหรับนักศึกษา Buffer ในโมดูลย่อยรายวิชาพื้นฐานปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็น I  และมีความประสงค์จะสอบ Retake รายวิชาพื้นฐาน OBEM  นี้ขอให้นักศึกษาดำเนินการยืนยันวันสอบผ่านเว็บไซต์ https://fsci.cybozu.com ทั้งนี้นักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดการยืนยันวันสอบได้ทาง https://shorturl.asia/Q5iPx

 

  

กำหนดการสอบสอบซ่อมสำหรับนักศึกษา Buffer ในโมดูลย่อยรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์(MTH)