King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

 

 

   

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จับมือกับ บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ Hi-FI Consortium

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และบริการวิชาการ โครงการการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry หรือ Hi-FI) ภายใต้โครงการเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry Consortium หรือ Hi-FI Consortium) ระหว่าง มจธ. กับ บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด โดยมี ผู้ลงนามฝ่าย มจธ. นำโดย ผศ. ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งพยาน และ ผู้ลงนามฝ่ายบริษัทฯ คือ คุณชาคริต คนธรรพ์สกุล กรรมการบริหาร พร้อมทั้งพยาน

จุดเริ่มต้นของความร่วมมือนี้เกิดจาก บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผักสดที่ปลูกด้วยแสงจากหลอดไฟแอลอีดีในระบบปิด (Plant Factory with Artificial Lighting หรือ PFAL) รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักและผลไม้ ซึ่งทางบริษัทต้องการเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาน้ำผักผลไม้สกัดเย็นและสมูทตี้ ให้ผลิตภัณฑ์มีอายุที่ยาวนานขึ้น แต่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการและคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส กลิ่นรส และรสชาติของผลิตภัณฑ์เอาไว้ได้

ดังนั้น บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด จึงสมัครเข้าร่วมโครงการ Hi-FI ที่อยู่ภายใต้เครือข่ายโครงการ Hi-FI Consortium ร่วมกับทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำโดย ผศ. ดร.รริศรา อิ่มภาประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยในการแก้โจทย์ปัญหาจากทางบริษัทฯ และขยายผลของโครงการจนนำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการทำโครงการวิจัยร่วมระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับ บริษัทเอกชนจากภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงการส่งต่อโจทย์วิจัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

Previous Next

📣เปิดจองแล้ว!!! "คลินิกวิจัยและนวัตกรรม" รูปแบบใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่มาพร้อมกับความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น กับ 5 ห้องวินิจฉัย

 1. ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศ. ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
 2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข โดย ศ. นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
 3. ด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางเกษตรและอาหาร โดย คุณกนกวรรณ ขับนบ
 4. ด้านการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ โดย ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์
 5. ด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และการ Pitching โดย ผศ. ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์

พร้อมให้คำปรึกษา "ฟรี" แก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite 🩺

🗓️ตรวจเช็คตารางออกตรวจประจำเดือน มีนาคม 2566 และดำเนินการนัดหมายได้ที่

https://sites.google.com/view/research-services-portal/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

หรือ!!!! อีกหนึ่งช่องทางที่ Line Official Account

https://lin.ee/FTZQSKq

Previous Next

📣📣ประกาศ!!!! ขอเรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังชี้แจง เรื่อง “ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ พ.ศ. 2565 และการรับรองหน่วยวิจัยในรูปแบบหน่วยงานเสมือน (Virtual Center)”


.
⚡️ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น.
เข้าร่วมฟังการชี้แจงในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom Application
ชี้แจงโดย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/EiepMQZp4KMSjbbb6
(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากร มจธ. เท่านั้น)
.
โดยหลังจากที่ท่านลงทะเบียนแล้ว ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมจะจัดส่ง link สำหรับเข้าร่วมอบรมผ่าน Zoom Application ให้ท่านตาม Email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
.
หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณพชรมน ชุดเจือจีน โทร 02-470-8808
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line OA ID: @600ctpbo

แนะนำหลักสูตรศึกษาต่อของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

 

โดนัทยังมีรู แล้วเมื่อไหร่ You จะมาเรียนกับเรา ❤️❤️

 

👉🏻👉🏻หากคุณกำลังสนใจที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือเอกเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานหรือเพิ่มพูนประสบการณ์ ให้คณะวิทย์ฯตอบโจทย์ของคุณสิครับ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. 👍👍
🌑 เรามีหลักสูตรที่หลากหลาย รองรับทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ประยุกต์ วิทย์ฯอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา
🌑 ครอบคลุมสายงานทั้งการวิจัยและพัฒนา การทำงานในภาคอุตสาหกรรม การเป็นครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสถาบันการศึกษา
🌑 เรามีทุนการศึกษาทั้งเต็มจำนวนและบางส่วนมอบให้
🌑 สอนโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรง และมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยระดับประเทศ

 

 

If you are interested in pursuing a master's or doctorate degree to improve your job prospects or gain experience, let the Faculty of Science fulfill your needs.

At the Faculty of Science, KMUTT, we have a wide variety of programs, including pure science, applied science, industrial science, science education, and mathematics education.

The programs offer experience in doing research and development, working in industry, and working as a science and math teacher at an educational institution.

The courses are taught by lecturers with direct experience, and we also provide state-of-the-art scientific equipment.

... Let us build a foundation for your future, shall we?

 

Previous Next

📣ประชาสัมพันธ์รายละเอียด “โครงการเครดิตวิจัย” (โครงการสนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยในรูปแบบเครดิตวิจัย ประจำปี 2566)

 
📌ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเครดิตวิจัยในการยื่นขอรับและขอใช้เครดิตวิจัย
🗓️กรอบระยะเวลาการยื่นขอรับเครดิตวิจัย
👉🏻เริ่มยื่นผลงานเพื่อขอเครดิตวิจัยได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึง 31 ตุลาคม 2566
👉🏻ผลงานที่สามารถนำมายื่นขอรับเครดิตวิจัย ต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึง 30 กันยายน 2566
🗓️กรอบระยะเวลาการยื่นขอใช้เครดิตวิจัย
👉🏻ขอใช้เครดิตวิจัยได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึง 30 กันยายน 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม
หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณพชรมน ชุดเจือจีน โทร 02-470-8808
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line OA ID: @600ctpbo

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Online Casino India
 2. Best Aviator Game App In India
 3. Andar Bahar Online Game
 4. Casino App Real Money India
 5. Best Cricket Betting Sites In India
 6. Best Casino Game to Win Real Money
 7. Online Casino Games In India
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Judi Slot Terpercaya
 4. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 5. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 6. Slot Hacker
 7. Situs Slot Online Terbaik
 8. Slot Gacor Gampang Menang
 9. Slot Online
 10. Situs Slot Online Terbaik 2022
 11. Slot RTP Pragmatic
 12. Situs Slot Gacor 2022