King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัด Road Show โรงเรียนศึกษานารี

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 คุณครูแนะแนวโรงเรียนศึกษานารี ได้เชิญคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. แนะแนวเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ให้คุณครูฝ่ายแนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รับทราบข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานคณะทำงาน Active Recruitment คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และนักศึกษาได้ไปให้ความรู้แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนและข้อมูลต่างๆ ในกิจกรรมครั้งนี้ โดยนักเรียน และคุณครูฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนศึกษานารี ได้ให้ความสนใจและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ทำให้การการจัดกิจกรรมอบอุ่นและเป็นกันเอง