King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทย์ฯจัด English is Possible by Peachii

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ English is Possible by Peachii บริเวณ ชั้น 1 ห้อง SCL124 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณพิชญา ชัยชนะ หรือที่รู้จักกันในชื่อพีชชี่ เจ้าของคลิปสอนภาษาชื่อดังทางยูทูบ (Youtuber) มาเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ช้อนแก้ว เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้จากการเปิดรับลงทะเบียน มีนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ในงานได้มีการแชร์ประสบการณ์การศึกษาแลกเปลี่ยน และการฝึกงานต่างประเทศของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมกันนี้บริเวณลาน Exhibition A ยังมีการจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์จากบริษัท GoUni Thailand เพื่อให้ข้อมูลกับนักศึกษาที่สนใจไปเรียนภาษา หรือศึกษาต่อที่ประเทศสหราชอาณาจักร และบูธของ FSci International Club เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นสากลของคณะฯ และรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศและแนะนำเทคนิคในการฝึกฝนและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษตลอดจนสร้างบรรยากาศความเป็นสากลในคณะวิทยาศาสตร์