King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program รอบคัดเลือก


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ซึ่งเป็นรอบคัดเลือกเพื่อหาทีมผู้แทนนักศึกษาสองทีมเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกับทีมผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค ซึ่งทีมที่เข้ารอบคัดเลือกเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ได้แก่ ทีม Hikari จากผลงานชื่อ Sleepinn หมอนอัจฉริยะสำหรับบุคคล Work from home ที่ช่วยให้การนอนหลับพักผ่อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทีม Modifi จากผลงานชื่อ นวัตกรรมชุดตรวจจับอัจฉริยะสำหรับเก้าอี้นั่งเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น